Nettie Steijns-Bromberg Stichting


Algemeen

Statutaire naam: Nettie Steijns-Bromberg Stichting
RSIN / fiscaal nummer: 8024.73.568
ANBI-status: Ja

Contactgegevens

E-mail: Gebruik hiervoor het formulier op de Homepage.
Website: http://www.nettiebromberg.nl
Adres: Schoolstraat 45
2282 RB Rijswijk

Doelstelling

De nalatenschap van Nettie Steijns-Bromberg in stand houden en onder de aandacht van het publiek te brengen en te houden.
De Stichting is opgericht op 7 december 1990. Sinds deze datum heeft zij zich ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo zijn alle werken (schilderijen, aquarellen, litho’s, tekeningen) gedocumenteerd en naar het Museum Ein Harod in Israel verscheept waarmee een langdurige bruikleenovereenkomst is gesloten. Tevens heeft zij een aantal tentoonstellingen in Nederland georganiseerd en een website gebouwd.

Beleidsplan en activiteiten

Lees en download hier het Beleidsplan 2013-2018, waarin opgenomen een verslag van de activiteiten.

Bestuur

Bestuurssamenstelling:
P. Bromberg – voorzitter
F.A. Helmann – secretaris
R.M. Naftaniel – penningmeester

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

Toelichting vergoeding bestuur:
Reiskosten en overige kosten op declaratiebasis. kantoor-, telefoon-, porto- en andere kleine kosten tot max. € 25,- per jaar. De meeste bestuursleden dragen deze kosten zelf.

Beloningsbeleid medewerkers:
Geen medewerkers die betaald worden.

Verslaglegging

Een verslag van onze activiteiten vindt u in het beleidsplan via de link hierboven.
Lees en download hier het laatste financieel jaarverslag.