Geschilderde portretten

Nettie Bromberg heeft honderden portretten nagelaten. In deze serie een van de eerste werken waarmee zij erkenning oogstte, haar eerste portret van Einstein. Dit werd in 1947 in het Stedelijk Museum uitgeroepen tot 'schilderij van de week'.

Nettie Bromberg portretteerde veel personen wier karakter haar boeide, soms naar foto's of naar haar verbeelding van de geportretteerde. Voor het portret van Einstein doorworstelde zij al diens werken, schreef Jan van Lieshout. Zij plaatste hen tegen betekenisvolle achtergronden. Zo is achter de door haar bewonderde filosoof Constantin Brunner (1862-1937) Spinoza (1632-1677) afgebeeld, op wiens filosofie Brunner zich baseerde.

De eenheid van alles in de schepping staat bij beiden centraal; op veel portretten van Nettie Bromberg schilderde zij het Hebreeuwse woord Echad (Een), of (delen uit) het Sjema Jisrael. Op het boek van het hier geportretteerde jongetje staat 'Hoor Israel, uw God/Alles is Een'. Hij is, evenals Mozes, afgebeeld tegen een woestijnlandschap.

Niet alle beroemdheden zijn naar foto's geschilderd. Nettie Bromberg was bestuurslid van het Brunner Instituut en ontmoette zo Yehudi Menuhin. In deze serie ook een paar van haar kinderportretten, onder meer van haar nichtje.

  • Klik op een kleine afbeelding voor een vergroting (navigeer door de filmstrip met het zwarte pijltje), of start/stop een diashow met de ronde blauwe knop. Een beschrijving is te zien door de muis over de grote afbeelding te bewegen.


Kies een galerie

  • BenGurionGetekende portretten
  • MenuhinGeschilderde portretten
  • LochameiHaGetaotRassenwaan en onrecht
  • EijsdenEijsdens landschap
  • JeruzalemIsraelisch landschap
  • NegevWoestijn